EVS130 Contemporary Processes in the EU

Faculty of Social Studies
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Krutílek (seminar tutor)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (seminar tutor)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Závěšický (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Mon 12:00–13:30 U43
Prerequisites (in Czech)
MVE102 European Integration || EVS104 European Integration
Předmět je určen především pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/22, only registered: 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět bude probíhat formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie a kandidátských zemí. Je zaměřen především na zvýšení znalostí o současném průběhu evropského integračního procesu a hlubší pochopení aktuálního dění spojeného s Evropskou unií. V rámci kurzu budou také rozebírány některé vybrané texty související s posledním vývojem evropské integrace (budou upřesněny na začátku semestru). Od studentů se očekává aktivní participace a sledování informačních zdrojů týkajících se dění v EU (viz literatura).
Literature
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast, minimálně ve výši 70 % celkové doby výuky. Kromě docházky studenti získají zápočet na základě odevzdání dvou esejí v rozsahu 2-3 normostrany, které budou zaměřeny na vybraný problém současného dění v Evropské unii. Jedna esej bude odevzdána v polovině semestru (7. 4.), druhá v zápočtovém týdnu (19. 5.).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2008/EVS130