POLb1124 Úvod do volební geografie

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 U35
Předpoklady
! POL248 Úvod do volební geografie && ! NOW ( POL248 Úvod do volební geografie )
Základní znalosti z úvodu do politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 138 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o volební podpoře politických stran zastoupených v zákonodárných sborech jednotlivých zemí. Absolvent kursu porozumí volebním zvyklostem a odlišnostem v popisovaných regionech. Studenti získají schopnost interpretace volebních výsledků jednotlivých zemí na základě historických a dalších okolností.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit proč jednotlivé strany získávají svou podporu právě ve specifických regionech.
Osnova
 • Přednášky probíhají každý týden dle následujícího rozvrhu: 1.Úvod do studia, seznámení se s literaturou a požadavky na absolvování kurzu, rozdělení úkolů a seminárních prací. 2. Základní vymezení volební geografie jako subdisciplíny politologie, vztah k politické geografii, demografii a dalším sociálním vědám. Přiblížení pojmů region, politický region, volební obvod v souvislosti s volebním systémem a prostorovou konfliktní linií centrum/periferie. 3. Volební geografie České republiky. 4. Volební geografie Francie 5. Volební geografie Velké Británie 6. Volební geografie v postkomunistických státech - Polsko 7. Volební geografie USA a Kanady 8. Volební geografie Německa, Rakouska. 9. Volební geografie Skandinávských zemí. 10. Volební geografie Itálie. 11. Volební geografie Ruska. 12. Zápočet a závěrečný seminář.
Literatura
  povinná literatura
 • Morrill, Richard, Knopp, Larry and Brown, Michael. 2007. “Anomalies in red and blue: Exceptionalism in American electoral geography”. In Political Geography, Volume 26, pp. 525-553. Elsevier: Atlanta
 • LEIB, Jonathan a Nicholas QUINTON. 2011. On the Shores of "Moribund Backwater"? Trends in Electoral Geography Research Since 1990. In WARF, Barney a Jonathan LEIB. Revitalizing electoral geography. 2. vyd. Burlington: Ashgate, s. 9-30
 • Johnston, Ron; Pattie, Charles. 2012. Learning electoral geography? Party campaigning, constituency marginality and voting at the 2010 British general election. Transactions of the Institute of British Geographers. Vol. 38 Issue 2, p 285-298.
 • Michael E. Shin and John Agnew. 2007. The geographical dynamics of Italian electoral change, 1987 - 2001. Electoral Studies, Volume 26, Issue 2, June 2007, Pages 287-302.
 • KYLOUŠEK, Jakub, Michal PINK a Jakub ŠEDO. 2007. Volební mapa města Brna. Brno: CDK.
 • Agnew, J. 2007. "Remaking Italy? Place Configurations and Italian Electoral Politics under the 'Second Republic,'" Modern Italy, 12/1, 17-38.
 • KOSTELECKÝ, Tomáš, Renáta MIKEŠOVÁ, Markéta POLÁKOVÁ, Daniel ČERMÁK, Josef BERNARD a Martin ŠIMON. Geografie výsledků parlamentních voleb : vzorce volebního chování v Česku 1992-2013. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 209 stran. ISBN 9788073302849. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 303 s. ISBN 8073671778. info
 • DENVER, D. T. Elections and voters in Britain. New York: Palgrave Macmillan, 2003. xii, 212. ISBN 0333751914. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, pracovní skupiny, prezentace studentských prací.
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování kurzu je potřeba získat minimálně 61 bodů ze 100. Z toho 60 bodů lze získat na základě napsání závěrečného testu, 20 bodů lze získat za kvalitní seminární práci a posledních 20 bodů za aktivní účast na seminářích spojenou s prezentací konkrétního tématu (seminární práce) nebo napsáním eseje. Známkování: A: 100 – 93 B: 92 - 85 C: 84 – 77 D: 76 - 69 E: 68 - 61, F: 60 a méně.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.