POLn4005 Teorie a praxe demokratizace

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jan Čambora (zástupce)
Lenka Homolková, E.MA (přednášející)
Mgr. Jonáš Syrovátka (přednášející)
Mgr. Patrik Taufar, MA, E.MA (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 26. 9. 12:00–13:40 P24b, Út 3. 10. 12:00–13:40 P24b, Út 10. 10. 12:00–13:40 P24b, Út 17. 10. 12:00–13:40 P24b, Út 24. 10. 12:00–13:40 P24b, Út 31. 10. 12:00–13:40 P24b, Út 7. 11. 12:00–13:40 P24b, Út 14. 11. 12:00–13:40 P24b, Út 21. 11. 12:00–13:40 P24b, Út 28. 11. 12:00–13:40 P24b, Út 5. 12. 12:00–13:40 P24b, Út 12. 12. 12:00–13:40 P24b
Předpoklady
! POL502 Demokratizace && ! NOW ( POL502 Demokratizace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na představení teorie demokratizačních politických procesů. Jeho primárním cílem je seznámit studující se základními teoriemi fenoménu tzv. demokratizace. S ohledem na tento záměr se předmět soustřeďuje jednak na klasickou teorii revolucí, dále teorii modernizace, problematiku přechodů k demokracii a na spektrum modelů výstupů z těchto procesů, sahající od konsolidace demokracie přes semidemokratizaci či hybridizaci až po rekonsolidaci nedemokracie. Na závěr předmětu jsou studující seznámeni se současnými trendy v pojetí demokratizace, resp. demokracie. Předmět vychází mj. z prací D. Berg-Schlossera, V. Bunce, L. Diamonda, J. Grugela, Ch. Haerpfera, S. P. Huntingtona, J. J. Linze, A. Schedlera, J. Teorella, Ch. Welzela a řady dalších.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - porozumět tématům vztaženým k fenoménům přechodů ke konsolidované demokracii, demokratizace a semidemokratických/hybridních režimů; - rozlišovat mezi výstupy od jednotlivých nedemokratických režimů; - aplikovat teorii demokratizace na konkrétní režimní příklady; - posoudit situaci konkrétního politického režimu ve vztahu k fázi jeho demokratizace. Absolventi předmětu budou dále schopni lépe aplikovat teoretické kategorie v současných situacích a kontextech, předmět má přesah do ostatních inovovaných předmětů, praktické využití najde absolvent např. v oblasti zahraniční politiky ČR, rozvojové spolupráce, politické analýzy.
Osnova
 • 1.Úvod do předmětu
 • 2.Čtecí týden
 • 3.Klasické teorie revoluce
 • 4.Teorie modernizace
 • 5.Teorie přechodu - tzv. transitologie
 • 6.Externí demokratizace a democracy promotion
 • 7.Teorie demokratické konsolidace
 • 8.Teorie semidemokratických a hybridních režimů
 • 9.Teorie demokratizace a lidsko-právní studia
 • 10.Teorie demokratizace a volby
 • 11.Aktuální lekce z demokratizace: barevné revoluce a tzv. arabské jaro
 • 12.Současné trendy v teorii demokratizace a metodologii jejich výzkumu
 • 13.Test
Literatura
  povinná literatura
 • Stepan, A. - Linz, J. J.: Democratization Theory and the „Arab Spring“. Journal of Democracy. 2013, Vol. 24, pp. 15-30.
 • HAERPFER, Christian W. Democratization. New York: Oxford University Press, 2009. xxviii, 42. ISBN 9780199233021. URL info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna : demokratizace na sklonku dvacátého století. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. 343 s. ISBN 9788073251567. info
 • Democratization : the state of the art. Edited by Dirk Berg-Schlosser. 2nd rev. ed. Opladen: Barbara Budrich, 2007. 187 s. ISBN 9783866491021. info
 • Electoral authoritarianism. Edited by Andreas Schedler. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2006. ix, 267. ISBN 1588264408. URL info
 • GRUGEL, Jean. Democratization : a critical introduction. 1st pub. Houndmills: Palgrave, 2002. xiii, 273. ISBN 0333679695. URL info
  doporučená literatura
 • Wiechnik, S. J.: Tracking Democratization: Insights for Planners, Journal of Democracy, .47/1, Spring 2017
 • Fukuyama, F.: Why Is Democracy Performing So Poorly?, Journal of Democracy, 26/1, 2015.
 • Wetzel, Anne and Orbie, Jan: The EU’s Promotion of External Democracy: In search of the plot, CEPS Policy Brief No. 281, 13 September 2012
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
(1) Odevzdání seminární práce ve striktním rozsahu 8-10 normostran. Téma: recenzní stať srovnávající autorské přístupy v dvou článcích publikovaných v impaktovaných časopisech (nebo v Journal of Democracy) v letech 2017-2018 a pracujících s teoriemi a koncepty demokratizace. Výběr textů nutno emailově konzultovat s přednášejícím, jako součásti emailu nutno připojit pdf verze recenzovaných textů či linky k těmto textům. Datum odevzdání - nejpozději úterý 25. října 2018, výhradně do odevzdávány předmětu v ISu. Na později zaslané práce nebude brán zřetel a studující nebude v předmětu klasifikován/a. Bodové hodnocení bude oznámeno v poznámkovém bloku do úterý 31. října 2018. V případě, že studující má povinnost tento předmět opakovat, přičemž při minulém zápisu mu byla seminární práce přijata a obodována, nemusí ji předkládat znovu. O této skutečnosti ovšem musí mailem informovat přednášejícího, a to nejpozději do úterý 26. září 2018. (2) Zkouškový písemný test v rozsahu odpřednášených témat a zadané literatury - celková zátěž: 640 stran textu anglicky, 379 stran česky a slovensky. Celková klasifikace Z možných 100 bodů nutno získat minimálně 60 bodů: (1.) seminární práce - maximum 40 bodů, (2.) zkouškový písemný test (struktura: 4 otázky po 5 bodech, 5 otázek po 8 bodech) - maximum 60 bodů. Za účelem zisku potřebného (navýšení) počtu bodů lze opakovat i seminární práci, i zkouškový test (v libovolném pořadí): např. oprava seminární práce a využití prvního opravného termínu zkouškového testu tak znamenají využití dvou opravných termínů, využitím dvou opravných termínů je i využití dvojí opravy seminární práce či dvojí využití opravných termínů zkouškového testu. Hodnocení písemných příprav je definitivní, nelze je měnit.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn4005