PSYn5470 Lektorské dovednosti pro psychology

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/20/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Václav Wortner, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Václav Wortner, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 24. 3. 10:00–15:40 P21b, Pá 14. 4. 10:00–15:40 U34, Pá 19. 5. 10:00–15:40 P24b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu PSYn5470 je rozvoj lektorských dovedností, schopnosti pracovat se skupinou a připravit workshop na psychologická témata především ve firemním prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti:
i. vědět, jak jejich tělo reaguje v roli lektora a jak se v této roli uvolnit
ii. chápat základní principy zážitkové pedagogiky a učení zážitkem
iii. znát aktivity, ze kterých lze vytvořit design vzdělávací aktivity
iv. umět pracovat se skupinou účastníků
v. umět reagovat v náročných situacích při vzdělávání a pracovat s náročnými typy účastníků
vi. znát role a úkoly lektora a potřeby skupiny podle vývojové fáze, ve které se nachází
vii. schopni připravit a realizovat workshop na psychologické téma z oblasti „měkkých“ dovedností
Osnova
 • 1. TĚLO A MYSL LEKTORA
 • psychosomatická stránka veřejného vystupování v práci lektora
 • sebedůvěra, uvolnění, partnerský a výkonový vztah k sobě, vztah k vlastní chybě
 • schopnost improvizace
 • 2. JAK NE/PŘEDNÁŠET
 • design interaktivního vzdělávání, principy zážitkové pedagogiky
 • typy aktivit a vzdělávacích metod – od otázek k hraní rolí a simulacím
 • 3. PRÁCE SE SKUPINOU
 • facilitace skupinové práce a rozpoznávání skupinové dynamiky
 • nároční účastníci a práce s nimi
 • náročná skupina a náročné situace při vzdělávací akci
 • role a úkoly lektora / facilitátora a potřeby skupiny podle vývojové fáze, ve které se nachází
Výukové metody
Práci v předmětu tvoří aktivní účast v zážitkových a sebezkušenostních cvičeních, jejich reflexe a aplikace rozvíjených dovedností v praxi při realizaci „mini workshopu“.
Metody hodnocení
Předmět jej ukončen zápočtem za splnění dvou povinností:
1. ÚČAST V PŘEDMĚTU
a. Účast v předmětu je povinná a přítomnost ve výuce je kontrolována. Studijní setkání jsou nenahraditelná, protože při nich studenti rozvíjejí řadu důležitých dovedností.
b. Na studijních setkáních je možná neúčast na jedné její části (dopolední / odpolední blok) v maximálním rozsahu 3 hodiny omluvená ze zdravotních důvodů doložená omluvenkou od lékaře řádně zapsanou v ISu.
c. Účast na realizaci mini workshopu je povinná a nelze ji nahradit jinou aktivitou.
2. MINI WORKSHOP
a. Jedná se o týmový úkol pro dvojice studentů. Cílem je připravit a realizovat interaktivní workshop na psychologické téma v délce 30 minut pro skupinu účastníků.
b. Dvojice a témata si studenti zvolí mezi prvním a druhým setkáním, vybírají si téma podle své preference z oblasti „měkkých“ dovedností ve firemním prostředí, např.: efektivní komunikace, zpětná vazba v komunikaci, řešení konfliktů, role v týmu, osobnostní typologie, interkulturní dovednosti, předsudky a stereotypy, rozhodování a rizika kognitivních omylů, stress management, work-life balance, time management apod.
c. Po druhém setkání mohou studenti konzultovat s vyučujícím design „mini workshopu“, výběr vzdělávacích metod a literaturu, ze které budou čerpat teorii.
d. Na třetím setkání studenti zrealizují „mini workshop“ pro skupinu ostatních studentů a dostanou zpětnou vazbu na tyto oblasti:
i. prezentační dovednosti v roli lektora
ii. interaktivita programu, vhodnost využití vzdělávacích metod, zapojení účastníků
iii. zakotvení v psychologii, využití výzkumů a teorií
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PSYn5470