SOCb1002 Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Patrick Laviolette, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alica Synek Rétiová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOCb1002/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOCb1002/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Doseděl
SOCb1002/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOCb1002/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOCb1002/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOCb1002/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOCb1002/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOCb1002/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOCb1002/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Laviolette
SOCb1002/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOCb1002/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Navrátil
SOCb1002/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOCb1002/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOCb1002/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOCb1002/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOCb1002/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOCb1002/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Synek Rétiová
SOCb1002/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOCb1002/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOCb1002/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOCb1002/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním bakalářské práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů v daném semestru
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů splnit veškeré požadavky bakalářského stupně studia. Na konci kurzu student bude umět: • –vytvářet a navrhovat svou bakalářskou práci • –sestavit si návrh výzkumu • –shromažďovat jednotlivé části finální verze bakalářské práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen napsat projekt pro vypracování bakalářské práce.
Osnova
  • Vyučovací metody jsou v tomto kursu zaměřeny na konzultace mezi studentem a jeho/jejím vedoucím práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Vypracování písemných prací a jejich konzultace.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna")
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC243A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.