SOCd0102 Metodologický seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC913 Metodologický seminář && ! NOW ( SOC913 Metodologický seminář )
Předchozí absolvování SOCd0101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem metodologického semináře, koncipovaného jako diskuse o metodologických problémech konkrétních disertací, bude dále prohloubení znalostí povahy sociální vědy, jejích základních metodologických paradigmat a jejích přístupů k sociální realitě. Diskutována bude práce na optimalizaci tvorby projektu výzkumu. Seminář je založen na samostatné četbě a promýšlení tématu vlastní disertační práce v jejím kontextu. Kurz SOC913 Metodologický seminář musí být zapsaný nejpozději ve 3. semestru.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vysvětlit, diskutovat, argumentovat, zdůvodnit.
Osnova
  • Předmět se zabývá tématy jako: Věda a její metoda. Ontologie a epistemiologie a sociální výzkum. Soupeřící metodologická paradigmata současné sociologie. Rozdílné metodologické strategie - dedukce, indukce a falzifikace. Vysvětlení a interpretace. Je provázen diskusí k projektům disertačních prací a k jejich základním metodologickým problémům.
Literatura
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • TRIGG, Roger. Understanding social science :a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270 s. ISBN 0-631-21872-6. info
  • SILVERMAN, David. Doing qualitative research : a practical handbook. 1st pub. London: Sage Publications, 2000. xv, 316. ISBN 0761958231. info
  • ELSTER, Jon. Nuts and bolts for the social sciences. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. viii, 184. ISBN 0521376068. info
  • BLAIKIE, Norman W. H. Approaches to social enquiry. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1995. x, 238. ISBN 0745611737. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, vypracování a obhajoba projektu před komisí
Metody hodnocení
Semináře. Závěrečné kolokvium má podobu obhajoby projektů, přičemž budou ustanovené 3- členné komise hodnotící jednotlivé projekty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/SOCd0102