ZURn4101 Kultura a média

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 AVC
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs představí studujícím různé přístupy ke studiu médií a způsobům, jak fungují kulturně. Od studujících se očekává čtení zadaných textů a participace v diskusích na hodině, aby si byli schopni odnést znalosti o tom, jak média fungují a jak to ovlivňuje svět, ve kterém žijeme (kulturně i sociálně). V kurzu se studujícími zaměříme na zvýšení jejich interpretačních schopností a schopnosti kriticky myslet.
Cílem kurzu je poskytnout prostor pro studující, aby mohli analyzovat a diskutovat roli masových a nových médií, a to skrze kulturální teorie. Cílem je obohatit a zvýšit schopnosti kritického myšlení v kontextu toho, jak jsou ideje a zkušenosti koprodukovány a šířeny skrze média napříč různými kulturami. To vše s důrazem na to, jak určité kulturní, sociální, politické a ekonomické síly ovlivňují všechny tyto procesy.
Výstupy z učení
Studující budou schopni
- kriticky hodnotit, jak a proč média "vypadají", jak vypadají
- kriticky hodnotit kulturu jako proces, obsah a symbolický systém
- analyzovat mediální obsahy s ohledem na podobu mediálních forem
- rozpoznat, jak se publika vztahují k médiím a mediální reprezentaci
- kriticky přemýšlet o mediálním obsahu a jak využívá mechanismy rámování a reprezentace
Osnova
 • 1. Představení kurzu (podmínky) Kultura a komunikace – komunikace jako kultura
 • 2. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 3. Kultura a civilizace
 • 4. Individuální sledování filmu Barbie (2023)
 • 5. Skupinové setkání a diskuse o společném úkolu
 • 6. Marxismus/Marxistická kritika médií a kultury (Od Marxe po Frankfurtskou školu)
 • 7. Strukturalismus, postrukturalismus a kulturalismus
 • 8. Média a kultura v pojetí CCCS
 • 9. Kultura a moc (od Althussera po Foucaulta)
 • 10. Politika identity a feministická teorie
 • 11. Politika identity v kontextu třídní (bez)moci
 • 12. Postmodernistický finiš
 • 13. Shrnutí – poslední příležitost pro zodpovězení otázek / Deadline na esej
Literatura
  povinná literatura
 • A rotating selection of contemporary academic manuscripts topically appropriate
 • A rotating selection of contemporary documentaries topically appropriate
 • POTTER, W. James. Media literacy. Eight edition. Los Angeles: Sage, 2016, xxiii, 546. ISBN 9781483379326. info
 • STOREY, John. Cultural theory and popular culture : an introduction. Seventh edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015, xiv, 289. ISBN 9781138811034. info
 • STOREY, John. Cultural theory and popular culture : a reader. Fourth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2009, xxi, 671. ISBN 9781405874212. info
Výukové metody
Přednášky,
Skupinové diskuse
Kolaborativní skupinové projekty/prezentace
Metody hodnocení
Docházka, úkol a participace = 40%
Odborná esej = 30%
Závěrečný test = 30%
SOUČET = 100% závěrečné známky
A 90+, B 80-89, C 70-79, D 65-69, E 60-65, F 59 a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.