Bi7572 Diplomová práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Hana Obručová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dagmar Janoszowská (cvičící)
MUDr. Jana Juránková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marija Kaevska, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (cvičící)
Barbora Klanicová, M.Sc. (cvičící)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Alena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ludmila Mátlová (cvičící)
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Morávková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Iva Slaná, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Slaný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Svobodová (cvičící)
Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce, kterou obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.
Osnova
  • 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce
Literatura
  • Výběr literatury dle tématu Diplomové práce.
  • Selection of items corresponding with the topic of master s thesis
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, hodnocení výsledků a zpracování Diplomové práce.
Metody hodnocení
Diplomová práce je hodnocena vedoucím diplomové práce a dalším nezávislým oponentem a obhájena na veřejné obhajobě.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.