Bi9773 Diplomová práce IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/20/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (cvičící)
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Novák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7771 Diplomová práce I && Bi8772 Diplomová práce II && Bi9200 Diplomová práce III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: V podzimním semestru si tento předmět smí zapsat jen studenti 6. ročníku antropologie. In the fall semester only students of the 6th year of study can enroll in this course.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu orientovat se v problematice a dokončit diplomovou práci.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě tak, aby dokončil a odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a řešení.
Osnova
  • Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i praxe podle potřeby; dokončení diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné konzultace, za dokončení a schválení diplomové práce školitelem. Teprve po udělení zápočtu může být diplomová práce odevzdána na studijní oddělení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.