F7581 Praktická astrofyzika - základy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Hroch, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Janík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 F1 6/1014, Út 15:00–16:50 Fs2 6/4003
Předpoklady
Doporučuje se absolvování předmětů: Úvod do fyziky hvězdy - F3080, Úvod do fyziky hvězdných soustav - F4190, Obecná astronomie - F3170, Astronomické pozoroávní - 4200.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Povinný předmět je určen pro studenty fyziky 3. ročníku bakalářského studijního programu se zaměřením na astrofyziku. Předmět si klade za cíl poskytnout budoucím adeptům astronomie co největší sumu základních praktických znalostí a dovedností v oboru astrofyziky, zejména pak astrofyziky hvězd. Cílem předmětu je osvojení základních postupů zpracování astrofyzikálních dat, jejich analýzy a interpetace. Studenti, kteří si to astrofyzikální "know-how" osvojí, budou moci postupovat efektivněji při vypracování svých odborných, diplomových a dizertačních prácích.
Osnova
  • Spektroskopická a fotometrická diagnostika hvězd. CCD pozorování proměnných hvězd. Proměnné hvězdy, jejich fotoelektrické a CCD pozorování. Základní a pokročilé zpracovaní pozorovacích dat. Mapy, katalogy, ročenky. Vyhledání literatury, dat, sepisování odborných prací. Praktické užití popisné statistiky a metody nejmenších čtverců. Účast na konferencích. Astronomické instituce v Čěské republice a v zahraničí. Who is who v současné astrofyzice.
Literatura
Výukové metody
Přednášky, konzultace, cvičení, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Dle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, čl. 9, ods. 2 je účast na cvičeních povinná. Podmínkou úspěšného zakončení je vypracování úloh zadaných jednotlivými vyučujícími. Studenti budou hodnoceni podle kvality vypracování úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.