M2010 Matematika II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Jakub Krnáč (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 8:00–9:50 online_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty základům diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu, diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a elementy vektorového počtu. Na konci kurzu budou studenti ovládat základní techniky vícerozměrného kalkulu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- vyřešit diferenciální rovnice 1.řádu a rovnice 2.řádu s konstantními koeficienty;
- používat základní pojmy a nástroje diferenciálního a integrálního počtu funkce více proměnných a vektorového kalkulu, zejména určit extrémy funkce více proměnných a spočítat vícenásobné, křivkové a plošné integrály.
Osnova
  • Diferenciální rovnice prvního řádu
  • Diferenciální rovnice druhého řádu
  • Diferenciální počet funkcí více proměnných
  • Integrální počet funkcí více proměnných
  • Křivkový integrál
  • Plošný integrál
  • Základní pojmy vektorové analýzy
Literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5432-5. URL info
Výukové metody
Přednášky obsahující řešené příklady, které jsou zaměřené na početní dovednosti a aplikace v chemii.
Metody hodnocení
Přednáška. Písemná zkouška. Skládá se ze dvou částí: první část je obvykle 10 otázek hodnocených 12 body, druhá část tvoří 4 algoritmické příklady hodnocených 4 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 50% z každé části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/M2010