MB103 Spojité modely a statistika

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (přednášející)
Mgr. Jan Böhm (cvičící)
Mgr. Martin Doležal (cvičící)
Mgr. Markéta Janošová (cvičící)
Ing. Mgr. Ondřej Nováček (cvičící)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mária Šimková (cvičící)
Mgr. Vojtěch Šindlář (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB103/01: Pá 8:00–9:50 A320, M. Panák
MB103/02: Pá 10:00–11:50 A320, M. Panák
MB103/03: St 8:00–9:50 A320, M. Panák
MB103/04: Čt 10:00–11:50 A320, M. Doležal
MB103/05: Čt 12:00–13:50 A320, M. Doležal
MB103/06: St 16:00–17:50 A320, O. Nováček
MB103/07: St 18:00–19:50 A320, O. Nováček
MB103/08: St 10:00–11:50 A320, M. Šimková
MB103/09: Čt 18:00–19:50 A320, M. Šimková
MB103/10: St 14:00–15:50 A320, M. Janošová
MB103/11: Čt 12:00–13:50 B204, V. Šindlář
MB103/12: Čt 14:00–15:50 B204, J. Böhm
Předpoklady
! MB203 Spoj. modely a stat. B && ! NOW ( MB203 Spoj. modely a stat. B )
Doporučuje se znalost elementárních funkcí, práce s polynomy, racionální lomené funkce. Dále pak základy maticového počtu, práce s lineárními zobrazeními a vektorovými prostory a základními nástroji diferencování a integrování v jedné proměnné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat metody matematické analýzy pro funkce více proměnných; řešit základní optimalizační úlohy;
rozumět základním teoretickým konceptům teorie pravděpodobnosti; prakticky aplikovat metody matematické statistiky na jednoduché úlohy.
Osnova
 • Třetí část čtyřsemestrového bloku základních přednášek matematiky. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry a teorie čísel, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti a statistiky.
 • Diferenciální a integrální počet ve více proměnných: parciální derivace, integrální počet ve více proměnných, vybrané aplikace diferenciálního a integrálního počtu, systémy diferenciálních rovnic, přibližná řešení.
 • Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, náhodné veličiny a jejich číselné charakteristiky, popisná statistika, stručný úvod do matematické statistiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOŠLÁ, Zuzana a Ondřej DOŠLÝ. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vydání první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994, 130 stran. ISBN 8021009926. info
 • ZVÁRA, Karel a Josef ŠTĚPÁN. Pravděpodobnost a matematická statistika. 2. vyd. Praha: Matfyzpress, 2001, 230 s. ISBN 8085863243. info
 • RILEY, K. F., M. P. HOBSON a S. J. BENCE. Mathematical methods for physics and engineering : a comprehensive guide. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, xxiii, 123. ISBN 0-521-81372-7. info
 • J. Slovák, M. Panák a kolektiv, Matematika drsně a svižně, učebnice v přípravě
  neurčeno
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999, 80 s. ISBN 80-210-2203-5. URL info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:MB103!
Výukové metody
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení zaměřené na zvládnutí početních úloh.
Metody hodnocení
Během semestru jsou dvě povinné vnitrosemestrální písemky, každá na max 10 bodů. Ve cvičení se píší malé písemky, cvičení je celkově ohodnoceno max 5 body. Závěrečná písemná zkouška je na max 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 20 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.