P119 Základy práva pro informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2001
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Rozvrh
Út 18:00–19:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Podstata práva jako nástroje společenské regulace.
  • Základní pojmy z právní teorie.
  • Otázky legislativní pravomoci a působnosti. Přehled jednotlivých právních disciplín zaměřený na získání základní praktické orientace s návazností na informatiku: -- občanské právo -- obchodní právo -- pracovní právo -- mezinárodní právo soukromé -- pozemkové právo -- ústavní právo -- správní právo -- trestní právo -- právo životního prostředí -- mezinárodní právo veřejné.
Literatura
  • SCHELLE, Karel. Základy soukromého práva. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1993. 295 s. ISBN 80-210-0581-5. info
  • SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. ISBN 80-210-0580-7. info
Metody hodnocení
písemná (příp. ústní) zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2001/P119