CJ_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Klára Březinová (cvičící)
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Miroslav Jindra, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. JUDr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tereza Švandová (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
CJ_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na Katedře českého jazyka a literatury. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - napsat odborný text - napsat strukturovaný a logicky navazující text - popsat jednotlivé fáze svého výzkumu
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze BP.
Literatura
  • SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 230 stran. ISBN 9788072046171. 2009. info
  • SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita. 158 s. ISBN 8021023872. 2000. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda. 255 stran. ISBN 8085927691. 1999. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 1997. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání práce (nebo jejích částí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.