SZ6006 Research in the Educational Practice

Faculty of Education
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eva Bumbálková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (assistant)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (assistant)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (assistant)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Fico (seminar tutor)
Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (seminar tutor)
Zbyněk Cincibus (assistant)
Mgr. Andrea Měšťanová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Department of Education – Faculty of Education
Contact Person: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Supplier department: Department of Education – Faculty of Education
Timetable
each odd Wednesday 16:00–17:50 učebna 50, except Wed 26. 10.
 • Timetable of Seminar Groups:
SZ6006/01: each odd Thursday 8:00–9:50 učebna 22, except Thu 27. 10., P. Květon
SZ6006/02: each even Thursday 8:00–9:50 učebna 22, P. Květon
SZ6006/03: each odd Thursday 10:00–11:50 učebna 27, except Thu 27. 10., P. Květon
SZ6006/04: each even Thursday 10:00–11:50 učebna 27, P. Květon
SZ6006/05: each odd Wednesday 12:00–13:50 učebna 27, except Wed 26. 10., M. Fico
SZ6006/06: each even Wednesday 12:00–13:50 učebna 27, M. Fico
SZ6006/07: each odd Thursday 9:00–10:50 učebna 42, except Thu 27. 10., J. Obrovská
SZ6006/08: each even Thursday 9:00–10:50 učebna 42, J. Obrovská
SZ6006/09: each odd Thursday 11:00–12:50 učebna 22, except Thu 27. 10., J. Obrovská
SZ6006/10: each even Thursday 11:00–12:50 učebna 22, J. Obrovská
SZ6006/11: each odd Thursday 8:00–9:50 učebna 64, except Thu 27. 10., M. Spurná
SZ6006/12: each even Thursday 8:00–9:50 učebna 64, M. Spurná
SZ6006/13: each odd Thursday 10:00–11:50 učebna 64, except Thu 27. 10., M. Spurná
SZ6006/14: each even Thursday 10:00–11:50 učebna 64, M. Spurná
SZ6006/15: each odd Tuesday 14:00–15:50 učebna 38, except Tue 25. 10., K. Vlčková
SZ6006/16: each even Tuesday 14:00–15:50 učebna 38, K. Vlčková
SZ6006/17: each odd Tuesday 12:00–13:50 učebna 42, except Tue 25. 10., K. Vlčková
SZ6006/18: each even Tuesday 12:00–13:50 učebna 42, K. Vlčková
SZ6006/19: each odd Tuesday 12:00–13:50 učebna 41, except Tue 25. 10., J. Obrovská
SZ6006/20: each odd Wednesday 14:00–15:50 učebna 27, except Wed 26. 10., M. Fico
SZ6006/21: each even Wednesday 14:00–15:50 učebna 27, M. Fico
SZ6006/22: No timetable has been entered into IS. P. Květon
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6606 Research in Education )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 60 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to make students familiar with the specific form of research and its realization which is related to educational staff (teachers, teachers’ assistants) and to acquire basic methodological knowledge and skills.
Learning outcomes
Students will know fundamental approaches to school reality research (especially research of behaviour and attitudes of agents of school education and educational results).
They will be able to plan, realize, and evaluate a simple project of (especially action) research.
They will be able to choose a suitable method of data collection, data sampling, and data analysis.
 • They will be able to analyse data, interpret findings, and to present them both in written and oral form in a comprehensible way.
 • Syllabus
  • Content of seminars: 1. Research related to school practice. Basic approaches towards school reality research. Examples of realized research. Designs and types of research. Qualitative, quantitative, mixed-method research. 2. Research project – what I want to investigate (research question, hypotheses, variables), where, whom (selection and size of research sample), how (selection of data collection instruments based on research design, process of data collection, data analysis and evaluation using software), and when (time schedule). Validity, reliability. 3. Observation (observation schemes, evaluation, work with video-recordings, shadowing of teacher’s, headmaster’s or pupil’s work). Interview (interrogating techniques, functions of questions). Collection of documents and products of activities – content analysis. 4. Qualitative coding and data analysis. 5. Questionnaire and statistical analysis. 6. Poster presentation of quantitative data analysis. /// Portfolio tasks: Task 1: Qualitative data analysis report. Task 2: Quantitative data analysis report according to IMRAD and APA. Task 2 is necessary for exam.
  Literature
   required literature
  • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z~http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
  • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál. 377 stran. ISBN 9788073673130. 2007. URL info
  • Citační a publikační norma APA7: https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa
  • Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P. (2015). Analýza sociálně vedních dat (nejen) v SPSS. Brno: MU.
   recommended literature
  • Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK.
  • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
  • Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.
  • OECD (2014). Výsledky PISA 2012: Kreativní řešení problémů. Schopnosti žáků řešit problémy z~reálného života. Paříž: OECD. Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/PISA-KreativRP/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3
  • Tomášek, V. et al. (2012). Národní zpráva TIMSS 2011. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz
  • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
  • Yin, R. K. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage.
  • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, T., Chvál, M., & Walterová, E. (2011). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.
  • Gavora, P. (2002). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
  • Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z~posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/index.php/munis
  • Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.
  • Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman.
  Teaching methods
  Lecture/seminars, individual study.
  Assessment methods
  Students fulfil exercise (individual tasks) and submit it into the learning environment of the IS in electronic form. On its basis and on the basis of activities in lessons (reading for the specific teaching sessions and engagement into discussion, preparation for lessons), and test exam is gained.
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  Listed among pre-requisites of other courses
  The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2022/SZ6006