bp4052 Technika cvičení

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PaedDr. Michal Hrubý, PhD. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Krajňák (cvičící)
Mgr. Tereza Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dominik Puda (cvičící)
Garance
PaedDr. Michal Hrubý, PhD.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4052/01: Út 12:00–13:40 E34/147 - posilovna, M. Hrubý
bp4052/02: Čt 10:00–11:40 E34/147 - posilovna, T. Kalina
bp4052/03: Út 8:00–9:40 E34/147 - posilovna, T. Kalina
bp4052/05: St 8:00–9:40 E34/147 - posilovna, T. Králová
bp4052/06: Čt 14:00–15:40 E34/147 - posilovna, T. Králová
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- výuka správné techniky silových cvičení, diagnostika chyb v provedení a jejich náprava
- seznámení studenta s náčiním využívaným v oblasti kondičního tréninku (overbal, fitbal, bosu, elastické posilovací pásy aj.)
- seznámení se základy názvosloví tělesných cvičení s náčiním
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provádět správnou techniku silových cvičení, diagnostiku chyb v provedení a jejich nápravu
- vytvořit zásobník cviků posilovacích a protahovacích na jednotlivé svalové partie s využitím náčiní
- aplikovat do praxe základy názvosloví tělesných cvičení s náčiním
Osnova
 • Chování v posilovně, bezpečnost, základní pojmy
 • Bilaterální cviky dolní poloviny těla – koleně dominantní
 • Unilaterální cviky dolní poloviny těla – koleně dominantní
 • Bilaterální cviky dolní poloviny těla – kyčelně dominantní
 • Unilaterální cviky dolní poloviny těla – kyčelně dominantní
 • Cviky horní poloviny těla – vertikální tlak
 • Cviky horní poloviny těla – vertikální tah
 • Cviky horní poloviny těla – horizontální tlak
 • Cviky horní poloviny těla – horizontální tah
 • Cviky středu těla
 • Cvičení s náčiním (medicinbaly, expandery, kettlebelly)
Literatura
 • STOPPANI, James. Velká kniha posilování : tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Translated by Libor Soumar. Druhé, přepracované a roz. Praha: Grada Publishing. 640 stran. ISBN 9788024756431. 2016. info
 • DELAVIER, Frédéric. Posilování : anatomický průvodce. Translated by Štěpán Timr. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp. 192 stran. ISBN 9788072324705. 2015. info
 • DELAVIER, Frédéric a Michael GUNDILL. Delavier's core training anatomy. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 144 p. ISBN 9781450413992. 2010. info
 • DELAVIER, Frédéric a Michael GUNDILL. The strength training anatomy workout II. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 351 s. ISBN 9781450419895. 2010. info
 • JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na velkém míči. Brno: Computer Press. 144 s. ISBN 978-80-251-2081-1. 2008. info
 • STOPPANI, James. Encyclopedia of muscle & strength. Champaign, Ill.: Human Kinetics. v, 399. ISBN 0736057714. 2006. URL info
Výukové metody
praktická cvičení doplněná teoretickým výkladem
Metody hodnocení
zápočet – písemná a grafická příprava zásobníku cviků, ukázka vybraných technik cvičení, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4052