nk4321 Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/13/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simon Šiška (cvičící)
Garance
PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
nk4321/01: Pá 17. 2. 8:00–11:20 E34/153 - hala míčových sportů, Pá 14. 4. 8:00–10:30 MS - atletický stadion, 11:20–13:50 E34/153 - hala míčových sportů, Pá 21. 4. 8:00–10:30 MS - atletický stadion, J. Cacek, Z. Hlavoňová, T. Kalina, T. Králová, S. Šiška
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty (v praktické rovině) se specifiky rozvoje rychlostních a koordinačních schopností v jejich různých modalitách a formách. Sekundárním cílem je edukovat studenty v oblasti výběru prostředků rychlostního a koordinačního tréninku v kontextu věkových a výkonnostních specifik.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností bude student schopen:
- aplikovat cvičení na rozvoj koordinace a rychlosti u různých věkových a výkonnostních skupin populace
- aplikovat různé rychlostní a koordinační prostředky specifického i nespecifického charakteru pro odlišná sportovní odvětví a disciplíny
- prezentovat aktuální doporučení v oblasti aplikace metod a forem využívaných u rychlostního a koordinačního tréninku
Osnova
 • Cvičení:
 • Cvičení, metody a formy rozvoje rovnováhových schopností
 • Cvičení, metody a formy rozvoje kinesteticko-diferenciační schopnosti
 • Cvičení, metody a formy rozvoje prostorové orientace ve sportu
 • Rytmizační cvičení, metody a formy rozvoje koordinace
 • Cvičení na rozvoj ideomotorických funkcí
 • Cvičení na rozvoj gnostických funkcí
 • Resistenční trénink rychlosti (akcelerační a maximální rychlost)
 • Asistenční trénink rychlosti (maximální rychlost)
 • Kontrastní trénink rychlosti
 • Rozvoj hráčské rychlosti, rychlosti jednorázových pohybů a rychlosti se změnou směru
 • Rozvoj frekvenční a reakční rychlosti
Literatura
 • OWEN, Adam. Football conditioning a modern scientific approach : fitness training, speed & agility, injury prevention. [London]: Soccertutor. 192 stran. ISBN 9781910491096. 2016. info
 • Developing agility and quickness. Edited by Jay Dawes - Mark Roozen. Champaign, Ill.: Human Kinetics. xi, 186. ISBN 9780736083263. 2012. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Peter KRŠKA, Ján KOŠTIAL a Branislav ANTALA. Kinematical parameters´ changes by use of supra-maximal speed training mean. In 9th International Coference of Sport Sciences and Physical Education. Mérida-Venezuela. 2011. info
 • PAVLIŠ, Zdeněk. Trénink agility. [Praha]: Český svaz ledního hokeje. 2 DVD-vide. 2011. info
 • SCHREINER, Peter. Coordination, agility, and speed training for soccer. Spring City, Pa.: Reedswain. iv, 136. ISBN 1890946427. 2000. info
 • CHRISTENSEN, Loren W. Speed training : how to develop your maximum speed for martial arts. Boulder, Colo.: Paladin Press. vi, 249. ISBN 0873648595. 1996. URL info
Výukové metody
praktické cvičení s teoretickým výkladem.
Metody hodnocení
- praktická ukázka vhodného výběru cvičení pro rozvoj konkrétní koordinační nebo rychlostní schopnosti (minimálně 7 cviků) – zadáno vyučujícím
- test – 15 otázek (uzavřené), 70% úspěšnost
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.