MPH_MEOB Mezinárodní obchod

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 12:00–13:50 P303, kromě Po 12. 9.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_MEOB/01: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 S309, kromě Čt 15. 9., L. Kuchynková
MPH_MEOB/03: každé sudé pondělí 12:00–13:50 P303, kromě Po 31. 10., L. Kuchynková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/60, pouze zareg.: 0/60
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání znalostí o principech mezinárodním obchodu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět základním formám mezinárodního obchodu; vysvětlit koncepce a techniky mezinárodního obchodu;seznámí se s nejdůležitějšími institucemi v této oblasti; vysvětlit problematiku zahraničního obchodu; popsat a analyzovat teritoriální a komoditní strukturu mezinárodního obchodu; zhodnotit a vypracovat argumenty pro trendy mezinárodního obchodu pro jednotlivá teritoria/komodity.
Osnova
 • Základní etapy vývoje MO
 • Vybraná teoretická východiska MO - základní modely obchodu, jejich předpoklady a omezení. Gravitační model obchodu, Hecksher-Ohlinův model a obecný model obchodu
 • Vybraná teoretická východiska MO Institucionální zajištění MO mezinárodní smlouvy obchodně politické povahy
 • Základní nástroje zahraničního obchodu mezinárodní smlouvy obchodně politické povahy
 • Pozice hlavních exportérů a importérů v MO; státy ; regiony
 • Techniky zahraničního obchodu - obchodní metody, cena, pojištění, platební podmínky a rizika
 • Zahraniční obchod ČR 1992 - současnost
 • Budoucnost a trendy v mezinárodním obchodě
Literatura
  doporučená literatura
 • JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 336 stran. ISBN 9788075527547. 2017. info
  neurčeno
 • KALÍNSKÁ, Emilie. Mezinárodní obchod v 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 228 s. ISBN 9788024733968. 2010. URL info
 • SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod : teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada. 367 s. ISBN 9788024727080. 2009. URL info
 • KUBIŠTA, Václav. Mezinárodní měnové vztahy. 1. vyd. Praha: Oeconomica. 84 s. ISBN 8024506165. 2005. info
 • KUBIŠTA, Václav. Mezinárodní ekonomické vztahy. Vyd. 1. Praha: HZ Editio. 378 s. ISBN 80-86009-29-7. 1999. info
 • ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva, Petr PIROŽEK a Ondřej ČÁSTEK. International Management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 101 s. 2019. info
Výukové metody
Přednášky s prezentací příkladů a reálných situací a jejich analýzy, případové studie, skupinové diskuze.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je dosažení požadovaného počtu bodů (60% úspěšnost z aktivní prezentace na cvičení a testu). „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.