AJ6004 Reflexe praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( UO6004 Reflexe praxe 2 , Fy6004 Reflexe praxe 2 , HL6004 Reflexe praxe 2 , HV6004 Reflexe praxe 2 , CH6004 Reflexe praxe 2 , KL6004 Reflexe praxe 2 , OV6004 Reflexe praxe 2 , BI6004 Reflexe praxe 2 , CJ6004 Reflexe praxe 2 , De6004 Reflexe praxe 2 , FJ6004 Reflexe praxe 2 , Kv6004 Reflexe praxe 2 , MA6004 Reflexe praxe 2 , NJ6004 Reflexe praxe 2 , RJ6004 Reflexe praxe 2 , RV6004 Reflexe praxe 2 , SP6004 Reflexe praxe 2 , TE6004 Reflexe praxe 2 , Vi6004 Reflexe praxe 2 , VV6004 Reflexe praxe 2 , Ze6004 Reflexe praxe 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The purpose of this course for students is to offer them space for reflection of experience from their own teaching practice realised within the course of Teaching practice 2 and Teaching practice 3 and to help them enhance their reflective and self-reflective skills in relation to their teaching practice. Teaching outcomes: After completing the seminar the student will: • better understand essential aspects of pedagogical situations and questions, which have been a discussion subject in the seminar – regarding the seminar discussion, s/he can e.g. name and evaluate differences between various ways of didactic transformation of the subject matter; • be able to intentionally use reflection (and self-reflection) as a tool for professional learning – s/he can be able to e.g. explain strengths and weaknesses of his/her own pedagogical (and specifically didactic) performance and suggest specific steps for their further positive development.
Výstupy z učení
After completing the seminar the student will be able to: 1) better understand essential aspects of pedagogical situations and questions, which have been a discussion subject in the seminar – regarding the seminar discussion, s/he can e.g. name and evaluate differences between various ways of didactic transformation of the subject matter; 2) use reflection intentionally (and self-reflection) as a tool for professional learning – s/he can be able to e.g. explain strengths and weaknesses of his/her own pedagogical (and specifically didactic) performance and suggest specific steps for their further positive development.
Osnova
  • • understanding the differences between descriptive and reflective writing • group work with a pedagogical (reflective) diary • acquiring of reflection and self-reflection as a tool for professional learning with respect to generally pedagogical and psychological aspect of teacher’s work
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• various forms of group discussions; • work with reflective diaries.
Metody hodnocení
• active participation in the seminar; • submission of records in the reflective diary.
Informace učitele
Students who study just one subject enrol into the course twice during their studies, together with the course of Teaching practice 2 for the first time and for the second time, together with the course of Teaching practice 3. Students who study two subjects together enrol the subject once during the study in response to one of his/her chosen field of study (in the spring semester, together with Teaching practice 2) and once in relation to his/her second subject studied (in the autumn semester, together with Teaching practice 3).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/AJ6004