BIp014 Fyziologie rostlin

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BIp005 Základy obecné botaniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. porozumět a vysvětlit základy biochemického složení rostlin, metabolismu rostlin, vodního režimu, výživy rostlin a ontogenetického vývoje rostlin; 2. pracovat s odbornou studijní literaturou zaměřenou na fyziologii rostlin; 3. zařadit rostlinnou fyziologii mezi ostatní botanické vědy; 4. porozumět a vysvětlit jednotlivé životní projevy rostlin; 5. vést jednotlivé pokusy a pozorování dokladující fyziologické jevy a procesy v rostlinách, interpretovat výsledky založených pokusů a pozorování; 6. vybrat vhodný názorný rostlinný materiál
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá vhodné pokusy a pozorování pro dokladování vybraných jevů a procesů souvisejících s fyziologií rostlin
Osnova
  • Osnova přednášek: 1. Úvod do rostlinné fyziologie, její význam, metody a historie, biochemické základy; 2. Stavba rostlinné buňky, buněčné membrány a jejich funkce; 3. Vodní provoz rostlin; 4. Minerální výživa rostlin; 5. Enzymy; 6. Fotosyntéza; 7. Respirační procesy; 8. Transport a distribuce organických látek a plynů; 9. Heterotrofní výživa rostlin; 10. Vnitřní chemické regulátory růstu (fytohormony); 11. Růst a vývoj rostlin – klíčení, tvorba květů, odpočinek a stárnutí; 12. Pohyby rostlin; Osnova cvičení: 1. Látkové složení rostliny I – stavební a zásobní polysacharidy; 2. Látkové složení rostliny II – monosacharidy, tuky, bílkoviny; 3. Látkové složení rostliny III – alkaloidy, vitamíny a další organické látky; 4. Enzymy; 5. Fyzikálně chemické vlastnosti rostlinné buňky – plazmolýza; 6. Vodní provoz rostliny – transpirace, kořenový vztlak, obsah vody v rostlinném pletivu, důkaz vedení vody v rostlině; 7. Minerální výživa – obsah minerálních látek v rostlině, absorpce kořeny; 8. Dýchání – důkaz dýchání, spotřeba kyslíku, produkce CO2; 9. Fotosyntéza – lipofilní barviva a jejich vlastnosti, důkaz uvolňování kyslíku při fotosyntéze; 10. Růst a vývoj rostlin – vliv světla na utváření rostlin, růstové zóny; 11. Klíčení – příjem vody semeny, energie klíčení; 12. Pohyby rostlin – hygroskopické pohyby, fototropismy, geotropismy, nastie, nutační pohyby
Literatura
  • KINCL, Miloslav a Václav KRPEŠ. Základy fyziologie rostlin. 2. dopl. vyd. Ostrava: Montanex, 2000. 221 s. ISBN 8072250418. info
  • HOPKINS, William G. Introduction to plant physiology. 2ns ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xv, 512. ISBN 0471192813. info
  • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. skripta. ISBN 80-210-1789-9. info
  • HOLUBOVÁ, Radmila. Praktikum z fyziologie rostlin. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 79 stran. ISBN 8021016809. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a laboratorní cvičení (2 hodiny týdně)
Metody hodnocení
1. záznam ze cvičení v podobě protokolů zpracovaných na počítači; 2. závěrečný test z obsahu cvičení; 3. závěrečný test s možností následné rozpravy k problematice vybraných témat z fyziologie rostlin
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.