Bi2MP_HNRL Systém a evoluce řas a hub pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. laboratorní výuka. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost základů systému a evoluce sinic, řas a hub. Základní praktické poznání hlavních zástupců těchto organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je se studenty
- určit a zařadit další zástupce (oproti kurzu Bi2BP_BHNL) sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků, které se vyskytují v České republice
- použít rozšířené znalosti o těchto organismech
- opatřit si tyto organismy (sinice, řasy, houby a lišejníky) do výuky
- zpracovat a konzervovat tento meteriál
- pracovat s určovacími klíči
- znát organismy vhodné k demonstraci na základní škole
Výstupy z učení
Na konci těchto laboratorních cvičení bude posluchač schopen:
- určit a zařadit další zástupce (oproti kurzu Bi2BP_BHNL) sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků, které se vyskytují v České republice
- použít rozšířené znalosti o těchto organismech
- opatřit si tyto organismy (sinice, řasy, houby a lišejníky) do výuky
- zpracovat a konzervovat tento meteriál
- pracovat s určovacími klíči
- znát organismy vhodné k demonstraci na základní škole
Osnova
 • 1.Pozorování zástupců systematických jednotek sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků, které se vyskytují v České republice.
 • 2. Sinice: demonstrace ekologicky významných zástupců, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • 3. Řasy: demonstrace význačných zástupců hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • 4. Houby a houbové organismy: pozorování a zakreslení významnýchzástupců, určování hub podle plodnic
 • 5. Pozorování a určování našich druhů lišejníků, hlavní určovací znaky.
 • 6. Determinační literatura, hlavní informační zdroje
 • 7. Zisk materiálu do výuky, jeho zpracování, konzervace.
 • 8. Sinice a řasy ve výuce na ZŠ. Chyby v učebnicích. Výběr vhodných zástupců k praktickému pozorování. Didaktické typy.
Literatura
  doporučená literatura
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určení bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info
 • HINDÁK, František. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel, Riasy. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1975. 396 s. info
  neurčeno
 • Kučera P. (2006): Za tajemstvím našich sladkovodních ruduch. Živa 1: 13-14, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/za-tajemstvim-nasich-sladkovodnich-ruduch.pdf
 • Znachor P. (2004): Vodní květy řas a sinic. http://www.fytoplankton.cz/doc/Vodni_kvety.pdf
 • Juráň et Kašrovský (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit. Živa 6: 299-301, Academia, Praha.
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. 2013. Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 1–2, 9–18. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Komárková J. (2014): Nebezpečné vodní květy. http://vesmir.cz/2014/07/16/nebezpecne-vodni-kvety/
 • Kaštovský et Juráň (2016): Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa 6: CXXXIII-CXXXVI, Academia, Praha.
 • Znachor P. (2008): Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce. Živa: 1: 10-11, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rozsivky-podivuhodne-rasy-v-krabicce.pdf
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
Výukové metody
Forma výuky: laboratorní cvičení
Výukové metody: pozorování, práce s klíči a určovací literaturou
Metody hodnocení
Metody hodnocení: zápočet
Požadavky k ukončení předmětu:
- řádná docházka do vyučovámí (max. jedna neúčast)
- řádně vedené protokoly
připravenost na výuku sinic, řas a hub na ZŠ
- sbírka 10 organismů (dle vlastního výběru) vhodných pro výuku na ZŠ
Informace učitele
Další determinační literatura: Veselý et al. (1972): Přehled československých hub. - Academia Praha Červenka M. et al. (1972): Klúč na určovanie výtrusných rastín II. diel. Slizovky a huby. - SPN Bratislava Grunert H. a R. (1995): Houby. Knižní klub Praha. Hagara L. Antonín V. et Baier J. (1999): Houby. - Aventinum, Praha, 416 s. Keizer G. J. (1998): Encyklopedie hub. - Rebo Productions, Česlice, 2. vyd., 288 s. Readers Digest Výběr (2003): Houby česká encyklopedie + kapesní atlas hub. - Readers Digest Výběr, Praha Černohorský Z. et al. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. - Nakl. ČSAV, Praha Jarkovský M. (1978): Lišejníkové látky a jejich identifikace. - Pedag. fak., Hradec Králové Pišút I. et al. (1974): Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. III. diel. - Slov. pedag. nakl., Bratislava
V průběhu navazujícího magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu pro ZŠ jsou vypsány čtyři povinně volitelné předměty: Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Zoologie strunatců pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém a fylogeneze nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení). Studenti jsou povinni vybrat si alespoň dva z nich. Pokud si vyberou (nad rámec dvou předmětů) další předmět navíc, zavazují se k jeho splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2MP_HNRL