CH2RC_6P1S Repetitorium chemie a didaktiky chemie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
24 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- rekapitulovat klíčové odborně chemické a didaktické discipliny.
- obnovit či fixovat informace, potřebnét k obhajobě diplomové práce resp. k vykonání státní závěrečné zkoušky z předmětu Chemie s didaktikou.
Osnova
 • 1. Materiálně technické zabezpečení výuky chemie.
 • 2. Aplikace výchovně vzdělávacího systému ve výuce chemie.
 • 3. Možnosti a hranice výukové technologie ve výuce chemie.
 • 4. Systém řízení a rozhodování ve výuce chemie, význam a tvorba pedagogického klimatu.
 • 5. Charakter a strukturace učiva chemie ZŠ.
 • 6. Aktuální organizační formy a metody práce ve výuce chemie.
 • 7. Aplikace vyučovacích zásad ve výuce chemie.
 • 8. Otázka pozornosti a motivace ve výuce chemie.
 • 9. Školní chemický pokus - postavení ve výuce, význam, klasifikace.
 • 10. Problémová metoda ve výuce chemie.
 • 11. Mezipředmětové vztahy a integrační tendence v přírodovědných předmětech.
 • 12. Diagnostika chemické školní práce.
 • 13. Ekologické aktivity ve výuce chemie.
 • 14. Zásady bezpečnosti chemické školní práce.
Literatura
 • Viz studijní literatura pro jednotlivé odborné chemické disciplíny a pro předmět Didaktika chemie / Vide the educational literature for particular scientific chemical discipline and for learning Didactics of chemistry
Výukové metody
Typ výuky: Seminář
teoretická příprava
skupinová diskuse
Metody hodnocení
Ukončení:Zápočet.
Vypracování požádavků dle zadání jednotlivých vyučujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CH2RC_6P1S