CH2RC_6P2S Závěrečná práce

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
odevzdání práce. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:

a) V teoretické práci má student prokázat svoji schopnost pracovat s dostupnými informačními zdroji (zpracovat literární rešerši včetně jejího kritického zhodnocení a vyvození dalších teoretických závěrů).

b) V experimentální (empirické) práci student má navázat na výsledky literární rešerše a prokázat, že dokáže vlastním výzkumem získat empirické údaje, ty utřídit, analyzovat, syntetizovat a interpretovat.
Osnova
  • Téma bude zadáno po vzájemné dohodě s vedoucím diplomové práce.
Literatura
  • Konkrétní informační zdroje doporučí vedoucí diplomové práce / According to reccomendation of tutor
Výukové metody
Typ výuky:
Konzultace, cvičení
Metody hodnocení
Zakončení:
Zápočet bude udělen po splnění úkolů, které na počátku semestru po oboustranné dohodě zadá vedoucí diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CH2RC_6P2S