CH6004 Reflexe praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( UO6004 Reflexe praxe 2 , Fy6004 Reflexe praxe 2 , HL6004 Reflexe praxe 2 , HV6004 Reflexe praxe 2 , De6004 Reflexe praxe 2 , KL6004 Reflexe praxe 2 , OV6004 Reflexe praxe 2 , AJ6004 Reflexe praxe 2 , Bi6004 Reflexe praxe 2 , CJ6004 Reflexe praxe 2 , FJ6004 Reflexe praxe 2 , Kv6004 Reflexe praxe 2 , MA6004 Reflexe praxe 2 , NJ6004 Reflexe praxe 2 , RJ6004 Reflexe praxe 2 , RV6004 Reflexe praxe 2 , SP6004 Reflexe praxe 2 , TE6004 Reflexe praxe 2 , Vi6004 Reflexe praxe 2 , VV6004 Reflexe praxe 2 , Ze6004 Reflexe praxe 2 )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe realizované v rámci předmětu Učitelské praxe 2 a Učitelská praxe 3 a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti týkající se především oborově didaktických aspektů práce učitele. Výstupy z učení: Na konci předmětu student bude: • lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse ve výuce – s ohledem na průběh diskusí ve výuce dokáže např. pojmenovat a vyhodnotit rozdíly mezi různými způsoby didaktické transformace učiva; • cíleně využívat reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroj profesního učení – dokáže např. vysvětlit silné a slabé stránky svého pedagogického (a didaktického) výkonu a navrhnout konkrétní opatření pro jejich další pozitivní rozvoj.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení se zřetelem k oborově didaktickým aspektům v práci učitele
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky.
Metody hodnocení
• aktivní účast ve výuce; • odevzdání záznamů v reflektivním deníku.
Informace učitele
Jednooboroví studenti si tento předmět zapisují během studia dvakrát, poprvé spolu s předmětem Učitelská praxe 2 a podruhé spolu s předmětem Učitelská praxe 3. Dvouoboroví studenti si zapíší předmět během studia jedenkrát v návaznosti na jeden svůj studovaný obor (v jarním semestru spolu s Učitelskou praxí 2) a jedenkrát v návaznosti na druhý svůj studovaný obor (v podzimním semestru spolu s Učitelskou praxí 3).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CH6004