CJ2MP_LML1 Základy metodologie literárněvědného výzkumu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin individuálních konzultací za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář nabízí studentům prohloubení a systematizaci odborných znalostí z oblasti literárněvědného výzkumu. Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi.
Osnova
  • Prohloubení a systematizace odborných znalostí z oblasti literárněvědného výzkumu. Nové trendy ve světové literární vědě.
Literatura
  • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
Výukové metody
Studenti si budou skrze rozbory odborných textů prohlubovat znalosti a dovednosti vlastní literárněvědné práce. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Způsob zakončení: zápočet. Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast na seminářích (min. 80%), závěrečný písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je realizován jako bezkontaktní výuka, popř. formou individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ2MP_LML1