CJp211 Kapitoly z nejnovější české literatury

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky nabízejí pohled na polistopadový vývoj české literatury. Studentům budou představeny základní tendence a vrstvy současné poezie a prózy v letech 1990–2015, výrazné osobnosti a jejich tvorba.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik.
Osnova
  • 1. Obecná charakteristika období. Přehled významných literárních uskupení, periodik a vydavatelství. Literární kritika devadesátých let a její představitelé. Pohled na výrazné literárněvědné práce po roce 1989. 2.-3. Poezie 90. let 20. století (spirituální, existenciální a empirická linie české poezie, postsurrealistické tendence, dozvuky undergroundu). 4.-5. Poezie v první dekádě 21. století a její současná podoba (osobnosti a díla). 6. K problematice deníkové a memoárové literatury 90. let 20. století. 7. Podoby polistopadové prozaické postmoderny (reflexe chronotopu velkoměsta, intertextualita a její projevy, hybridnost žánrů). 8. Pokusy o „normalizační“ anamnézu v současné próze. 9. Obraz dějinných traumat 20. století v české polistopadové próze (reflexe společenských změn v současné próze). 10. Prózy soukromých dramat (existenciální prózy po roce 2000). 11. Podoby sebereflexe v současné próze. 12. Prózy o ženách a pro ženy.
Literatura
  • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
  • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
  • KOŽMÍN, Zdeněk. Na tvrdém loži z psího vína. První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. ISBN 80-725-42-001-1. info
  • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
  • HAMAN, Aleš. Prozaické surfování. Olomouc: Votobia, 2001. 289 s. ISBN 80-7198-493-0. info
  • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
  • MACHALA, Lubomír. Česká próza 90. let. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1999. 25 s. ISBN 8072041207. info
  • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na křižovatkách nejmladší ženské poezie. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, IX, č. 22, s. 82-96. ISSN 1214-2948. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních tendencí v daném období české literatury. Studenti budou vedeni k tomu, aby rozvíjeli všechny svoje literárněhistorické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: - rozprava na zadané téma Pro studenty, kteří mají předmět zapsaný jako volitelný v rámci společného základu, pouze odevzdání eseje na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.