CJp503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
jinak. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit absolventy navazujícího magisterského studia takovými znalostmi a dovednostmi, aby ve výuce dokázali svým žákům a studentům zprostředkovat evropská a globální témata a propojovat lokální dění s mezinárodními souvislostmi.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit absolventy navazujícího magisterského studia takovými znalostmi a dovednostmi, aby ve výuce dokázali svým žákům a studentům zprostředkovat evropská a globální témata a propojovat lokální dění s mezinárodními souvislostmi.
Osnova
  • 1. Absolvování jiného předmětu v cizím jazyce 2. Účast na zahraničním studijním pobytu 3. Účast na zahraniční pracovní stáži 4. Účast na semináři vedeném v cizím jazyce 5. Výuková praxe vedená v cizím jazyce 6. Příspěvek v cizím jazyce na studentské konferenci
Literatura
  • Nabídka zahraničních studijních pobytů je aktualizována na webových stránkách katedry českého jazyka a literatury.
Výukové metody
Přestože je předmět ukončen zápočtem, má nulovou kreditovou hodnotu, a tak nevyžaduje přímou výukovou či studijní zátěž.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za některou z uvedených aktivit, na jejímž základě by absolvent navazujícího magisterského studia měl být schopen spolupracovat s partnerskými školami v zahraničí, komunikovat se zahraničními kolegy nebo aplikovat mezinárodní vývoj v oblasti pedagogické teorie a praxe ve své profesní činnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp503