CJp504 Kapitoly ze starší české literatury

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–10:50 učebna 36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška formou vybraných kapitol pojednává o nejdůležitějších dílech a osobnostech nejstarší české literatury. Základní epochy (v rozpětí 9. až 18. století) jsou charakterizovány, jsou naznačena jejich žánrová a stylová specifika. Studenti budou seznámeni se základní odbornou literaturou, umožnující doplnění a prohloubení předchozího výkladu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat základní literární díla a žánry starší české literatury.
Osnova
 • Literatura raného středověku (9.- 13. století) Literatura vrcholného středověku (14. století) Literatura husitstká a protihusitská (od počátku do 70.let 15.stol.) Humanismus, renasance a reformace(od 70.let 15.stol.do 20.let 17.st.) Baroko a protireformace (od 20.let 17.stol.do 20. let 18. stol.)
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan a Alexandr STICH. Čítanka české literatury. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1997, 605 s. ISBN 8020206612.
 • KOPECKÝ, Milan. Dějiny starší české literatury. 1. vyd. Opava: Masarykova univerzita, 1991, 80 s.
  doporučená literatura
 • HRABÁK, Josef (ed.). Dějiny české literatury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 531 s.
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996, 443 s. ISBN 8071981621.
 • Objet et méthodes de l'histoire de la culture. Edited by Jacques Le Goff - Béla Köpeczi. Paris: Éditions du CNRS, 1982. 247 s. ISBN 9630529343.
 • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Edited by Franco Alessio, Translated by Lada Bosáková. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014. 935 s. ISBN 9788074291302. info
 • KOPECKÝ, Milan. Starší česká a slovenská literatura. Dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 186 s. ISBN 8021002638. info
 • TICHÁ, Zdeňka. Cesta starší české literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 295 s. info
 • HRABÁK, Josef. Starší česká literatura : úvod do studia. 2., uprav. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 245 s. info
  neurčeno
 • VELTRUSKÝ, Jarmila F. The sacred farce from medieval Bohemia, Mastičkář. Ann Arbor: University of Michigan, 1985. ix, 396 s. ISBN 0-936534-05-2.
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních proudů a tendencí v daném období české literatury a také její žánrovou specifičnost. Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování zápočtového testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp504