CJp505 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 19:00–19:50 učebna 24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je na základě osvojené literárněhistorické problematiky schopen samostatně interpretovat a kriticky hodnotit současnou českou i světovou literární produkci určenou dětem, orientovat se v knižní nabídce a vybírat z ní vhodné tituly pro vlastní literárněvýchovnou práci i pro využití v mezioborových přesazích.
Výstupy z učení
Student zná literární tvorbu výrazných autorských osobností české a světové literatury pro děti a mládež od počátku 21. století, dokáže ji zařadit do vývojových souvislostí a interpretovat. Uvědomuje si stěžejní rysy společné této literární produkci. Je schopen charakterizovat dominantní témata i kompoziční postupy a prostředky v současné literatuře pro děti a mládež.
Osnova
 • 1. Proměny české a světové literatury pro děti a mládež po roce 2000 (témata, způsoby zpracování, autorské osobnosti). 2. Dominance vizuálního vypravěče, proměny knižního tvaru. 3.‒ 6. Aktuální témata v současné próze pro děti a mládež. 7. ‒ 9. Nositelé Ceny Hanse Christiana Andersena a Astrid Lindgrenové v posledním desetiletí. 10. Současné teoretické koncepce literatury pro děti a mládež. 11. Aktuální dění v oblasti literatury pro děti a mládež. 12. Problematika národního a nadnárodního v literatuře pro děti a mládež.
Literatura
 • Slovník autorů literatury pro děti a mládež. Zahraniční spisovatelé. Praha: Libri, 2012.
 • časopis Bookbird (archiv přístupný z www.ibby.org)
 • URBANOVÁ, Svatava. S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7464-992-9.324 stran.
 • časopis Bibiana (archiv přístupný z www.bibiana.sk)
 • MANDYS, Pavel. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy. 1. vydání. V Praze: Albatros, 2013. 430 stran. ISBN 9788000033365. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Figury a figurace : studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Ústav pro regionální studia, 2010. 173 stran. ISBN 9788073688592. info
Výukové metody
Přednáška doplněná prezentací beletristických pramenů, studenti si výklady doplňují samostatnou četbou doporučené literatury.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za písemnou práci (rozsah 3-5 stran), u níž se celkem 30 body hodnotí odbornost, vlastní interpretační přístup a jazyková úroveň zpracování. K získání zápočtu je zapotřebí dosáhnout minimálně 25 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp505