FC5007 Nakládání s odpady

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5007/Kombi01: So 6. 3. 8:00–9:50 učebna 6, 10:00–11:50 učebna 6, J. Šibor
FC5007/Prez01: St 8:00–8:50 laboratoř 86, J. Šibor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět problematice odpadů a nakládání s nimi; použít informace k bezpečnému nakládání s odpady v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- porozumět a vysvětlit základní pojmy související s odpady, odpadovým hospodářstvím a legislativními normami předmětného charakteru
- dokáže použít získané informace pro samostatné uvažování nad funkcí, zpracováním a likvidací odpadů
- umí předkládat odůvodněná rozhodnutí vycházející ze získaných vědomostí, případně dovedností o problematice odpadů jak v úzce lokálním, tak v globálním rozměru
- na základě nabytých znalostí odvodí vhodné metody zpracování a likvidace odpadů dle situace
- interpretuje charakteristiky nakládání s odpady v edukačním procesu.
Osnova
  • 1 Definice odpadu. 2 Legislativa – OSN, EU, ČR. 3 Druhy odpadů. 4 Dělení odpadů. 5 Nakládání s odpady 5.1 Sběr a přeprava 5.2 Metody likvidace 5.2.1 Skládky 5.2.2 Spalování – energetické využití 5.2.3 Recyklace 5.3 Minimalizace odpadů 6 Problémy s odpady v ČR a světě 7 Vzdělávání a informovanost
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi : jak správně třídit odpady a všechno, co s tím souvisí : s průvodkyní Martinou Vrbovou. Vyd. 1. Praha: Česká televize, 2007. 117 s. ISBN 9788085005721. info
  • KUDELOVÁ, Kamila, Jitka JODLOVSKÁ a Bořivoj ŠARAPATKA. Odpady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 186 s. ISBN 8024400464. info
  • Komunální odpady a jejich problematika : sborník referátů ze semináře. Praha: BIJO, 1995. 127 s. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
kolokvium, skupinový projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5007