FC5201 Stavební technologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5201/Kombi01: So 23. 2. 12:00–13:50 učebna 2, So 2. 3. 12:00–13:50 učebna 2, So 16. 3. 12:00–13:50 učebna 2, So 23. 3. 18:00–19:50 učebna 2, J. Svobodová
FC5201/Prez01: Po 10:00–11:50 laboratoř 84, J. Svobodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Vysvětlit procesy spojené se stavební výrobou. - Objasnit zásady a technologické postupy
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: vysvětlit procesy spojené se stavební výrobou, objasnit zásady a technologické postupy základních stavebních prací.
Osnova
  • Stručný sylabus: 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu. 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace. 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky. 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení. 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem. 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky. 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
Literatura
  • Studijní literatura uvedena v informacích učitele
  • KOČÍ A KOL. Technologie pozemních staveb I - Technologie stavebních procesů Brno. 1997. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Požadavek k zápočtu: Vypracování technologických předpisů pro zadaná témata.
Informace učitele
Literatura: Základní literatura předmětu Prof. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I, , 0 Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb - návody do cvičení , , 0 Prof. Musil, Ing.Tuza: Ateliérová tvorba - stavebně technologické projekty , , 0 Musil F., Tuza K.,: Stavebně technologické projektování hrubé vrchní stavby, VUT Brno, 1992 Ing. Ladra a kol.: Realizace železobetonové konstrukce budov, ČVUT Praha, 2002 Stein, B.: Building technology, 2nd edition, Wiley, 1997 Spence, W. P.: Construction materials, Methods and techniques, Delmar ITP, 1998 Doporučená literatura ke studiu předmětu Juříček a kol.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, Jaga Group, Bratislava, 2001 Musil F. a kol.: Technologie pozemních staveb I. – Návody do cvičení, CERM Brno, 2002 Doplňková literatura ke studiu předmětu Firemní literatura, odborné časopisy, ,
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FC5201