FJ3001 Aktivizující prostředky v jazykové třídě

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3001/01: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 učebna 56, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu seznámí s různými aktivitami k prohloubení jazykových a řečových kompetencí ve výuce francouzského jazyka. Budou představeny různé didaktické hry vhodné pro žáky základních škol. Každá skupina aktivizujících prostředků bude vždy uvedena krátkým teoretickým úvodem, kde se nastíní cíl a možnost použití. Následovat budou didaktické postupy pro práci ve výuce.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni: naplánovat vhodné hry pro procvičování různých dovedností ve třídě; vytvořit si zásobárnu různých aktivit; uplatnit své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Jeux d'introduction. 2. Jeux phonétiques. 3. Jeux grammaticaux. 4. Jeux lexicaux. 5. Jeux de communication. 6. Jeux de rôle.
Literatura
  • Beacco, J.-C. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements des langues : des mots aux discours. Paris: Hachette.
  • Bustardet, A. (2010). Pleins feux sur la chanson jeune public. Paris: Didier jeunesse.
  • Silva Ochoa. H. (2008). Le jeu en classe de langue. Paris: CLE International.
  • Vanthier, H. (2009). L’enseignement aux enfants en classe de langue. Paris: CLE International.
  • Weiss, F. (2002). Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce, prezentace. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Upřesnění k ukončení předmětu: Studenti prezenční formy studia kromě aktivní účasti vypracují jeden metodický list ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím herních aktivit ve výuce francouzského jazyka na základní škole. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů. Jinak pracují samostatně na základě doporučené literatury a pokynů vyučujícího ve studijních oporách. Kontrola probíhá na základě vypracovaných písemných úkolů v průběhu semestru. Na závěr studenti zpracují 3 metodické listy ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím herních aktivit ve výuce francouzského jazyka na základní škole. Pokud se aktivně zúčastní většiny seminářů, vypracují pouze jeden metodický list jako studenti prezenční formy studia. Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/FJ3001