FJ3013 Interkulturní aspekt ve výuce francouzštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3013/01: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 učebna 75, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je učení o mezikulturních vztazích seznamováním se s kulturou cizí země, uvědomováním si odlišností, vhodnou reakcí na tuto kulturu, pochopením této kultury a zároveň pochopením a zkoumáním podstaty vlastní kultury.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu student dokáže vysvětlit vztah mezi kulturou a jazykem, uvědomit si kulturní odlišnosti a umět na ně reagovat, aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Culture et civilisation. 2. Interculturel: Préjugés. Stéréotypes. Ethnocentrisme. 3. Aptitudes et les savoir-faire interculturels. 4. Savoir-vivre avec les Français. 5. Rituels de table.
Literatura
  • De Carlo, M. (1998). L’interculturel. Paris: CLE International.
  • Dumont, P. (2001). L'interculturel dans l'espace francophone. Paris: L'Harmattan.
  • Grand-Clement, O. (2000). Savoir-vivre Français, aneb, Umět žít s Francouzi: co dělat? co říkat? Plzeň: Fraus.
  • Kit pédagogique. (1995). Strasbourg, Conseil de l’Europe.
  • Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. (2001). Paris: Éditions Didier.
  • Zarate, G. (2004). Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris: Didier.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), seminární práce, prezentace. Studenti kombinovaného studia jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech. Vzhledem k tomu, že součástí kurzu je rovněž reflektovaná zpětná vazba k úkolům, prostudujte si předem plán témat celého semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ3013