FJ3030 Současná francouzská literatura - interpretace textů

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3030/01: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 75, V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na literární semináře z bakalářského studia, zejména na Literaturu 20. století, který již nabídl úvod do interpretace textů s praktickým osvojením tematických a literárně teoretických rozborů literárních děl. Analyzované texty jsou nyní voleny v rámci tendencí objevujících se ve francouzské literatuře na konci 20. a na začátku 21. století. Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat poznatky z literárních disciplín, přednášek a seminářů, na texty z francouzské literatury aktuálního období, demonstrovat na nich charakteristické prvky jednotlivých tendencí a samostatně zpracovat analýzu vybraného díla s důrazem na didaktickou prezentaci práce a na správnost platných bibliografických norem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: osvojit si prakticky francouzskou literaturu daného období, definovat hlavní znaky jednotlivých tendencí v současné literární tvorbě, doložit teorii příklady z konkrétních textů, rozpoznat jednotlivé literární tendence v současné literatuře, seřadit je a srovnat mezi sebou, aplikovat nabyté znalosti a dovednosti při psaní písemných projevů včetně magisterských diplomových prací, ale také při transformaci učiva žákům.
Osnova
  • 1. Types du roman dans la 2e moitié du XXe siècle. Jean-Marie Gustava Le Clézio – Étoile errante. 2. Roman mythologique: Michel Tournier – Gaspard, Melchior & Balthazar. 3. Réécritures dans la littérature de jeunesse. Michel Tournier – Les rois mages. 4. Production littéraire au tournant du XXe et XXIe siècles. Daniel Pennac – Comme un roman. 5. Littérature déconcertante. Milan Kundera – L’Art du roman. 6. Écritures de soi: Patrick Modiano – Un Pedigree. 7. Écrire le monde: Didier Daeninckx – Meurtres pour mémoires. 8. Roman social. Muriel Barbery – L’Élégance du hérisson. 9. Écrire l’histoire. Sylvie Germain – Magnus. 10. Roman archéologique. Philippe Claudel – Les âmes grises. 11. Roman mystique. Christian Bobin – Le Très-Bas. 12. Poésie. Jean-Claude Renard – Métamorphose du monde
Literatura
    doporučená literatura
  • Anthologie de la littérature contemporaine française : romans et récits depuis 1980. Edited by Dominique Viart. Paris: Armand Colin, 2013. 291 s. ISBN 9782200287238. info
  • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 715 s. ISBN 9788072945658. info
  • VIART, Dominique a Bruno VERCIER. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Edited by Franck Évrard. 2nd éd., augm. Paris: Bordas, 2008. 543 s. ISBN 9782047309476. info
  • PELÁN, Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 621 s. ISBN 9788024612997. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavky: student vypracuje prezentaci o jednom autorovi a zpracuje analýzu a metodický list z jednoho jeho díla dle zadaných kritérií. Na konci semestru pohovor nad analyzovanými texty, jejich propojení s literárními tendencemi ve francouzské literatuře 21. století a poskytnutí zpětné vazby k nabídnutým aktivitám
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Informace pro studenty kombinovaného studia: Studenti zpracovávají analýzy textů a metodický list na základě připravených návodů a otázek. Na začátku semestru jsou studenti informováni o aktuálním průběhu semestru prostřednictvím harmonogramu nahraného do Studijních materiálů Informačního systému MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ3030