GPm009 Galerijní praxe 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magda Strouhalová (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
GPm002 Galerijní praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním praxe je získání osobních praktických zkušenosti s tvorbou autorských programů v relaci k věku a zaměření návštěvníků a typu výstavní instituce. Předmět využívá dlouhodobé spolupráce katedry výtvarné výchovy s Domem umění města Brna, Moravskou galerií v Brně a Muzeem města Brna. Důležitou součástí exkurze je vlastní tvorba dokumentace pro další studijní i profesní využití.
Výstupy z učení
Studující po absolvování praxí ovládají základní postupy při tvorbě aktivizujících programů pro veřejnost před výtvarným dílem.
Osnova
  • Účast při programech realizovaných profesionálními pracovníky galerií - Poznávání různých typů programů a institucí (muzeum, galerie, výstavní síň aj.) - Osvojování dovedností v přípravě a realizaci práce s veřejností - Poznávání institucí v zahraničí a v České republice - Zaměření na instituce dlouhodobě spolupracující s PdF MU – Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně
Literatura
  • BRABCOVÁ, Alexandra. Brána muzea otevřená. OSF, Praha 2003
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy: výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. Brno: Masarykova univerzita. 2014
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, CERM 1998
  • HOOPER-GREENHIL, E., The Educational Role of the Museum. London: Routledge 1999.
  • KESNER, Ladislav.: Muzeum umění v digitální době. Praha, Argo, NG v Praze 2000
  • Programy, lektorské materiály a výstavní plány institucí
Výukové metody
praxe v galerii
Metody hodnocení
Zpracování názorného dokumentačního materiálu a prezentace z absolvovaných a realizovaných programů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/GPm009