GPm020 Grafický design

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v seminářích získají a u zkoušky prokáží teoretické znalosti z oboru vizuální komunikace - grafický design. Dějiny písma a teoretické zásady tvorby grafického designu jsou předpokladem pro vlastní tvorbu počítačové grafiky.
Výstupy z učení
Student vytvoří vlastní realizaci a využívaje základní praktické poznatky v oblasti retušování fotografie. Bude schopen navrhnout grafickou realizaci projektu na základě získaných znalostí v jednotlivých lekcích.
Osnova
  • Grafický design: piktogram, značka, logotyp, malá firemní série: značka, dopisní papír, obálka, vizitka, razítko, sloha, obal. Základy práce s počítačovými programy: Photoshop, Corel Draw, Ilustrator
Literatura
  • DABNER, David. Grafický design v praxi. Translated by Jozef Koval. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2004. 128 s. ISBN 8072095978. info
  • ELIŠKA, Jiří. Grafický design : PDF na www.jirieliska.cz. 2007. 30 s. URL info
  • LIVINGSTON, Alan a Isabella LIVINGSTON. The Thames & Hudson dictionary of graphic design and designers. 3rd ed. London: Thames & Hudson, 2012. World of art. ISBN 978-0-500-20413-9.
  • PINCAS, Stéphane a Marc LOISEAU. Dějiny reklamy. Edited by Maurice Lévy, Translated by Pavel Brožek. V Praze: Slovart, 2009. 336 s. ISBN 9783836515658. info
Výukové metody
individuální zadání, teoretické studium.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z okruhu dějin, teorie písma a základů grafickéhe designu.
Informace učitele
http://www.jirieliska.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/GPm020