HV007 Péče o hlasovou kondici

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět bude vyučován pouze při dosažení minimálního počtu 10 studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky z oblasti anatomie a fyziologie, vztahující se především k hlasotvornému ústrojí a poskytnout informace o zásadách péče o hlas z pohledu budoucího hlasového profesionála Na základě systému hlasového tréninku pro zvyšování kondice mluvního hlasu by student měl být schopen pečovat o svůj hlas a tak předcházet určitým hlasovým potížím. Po absolvování předmětu by student měl: 1)znát systém hlasového tréninku pro zvyšování kondice mluvního hlasu, 2)být schopen pečovat o svůj hlas a tak předcházet určitým hlasovým potížím, 3)mít přehled o možných hlasových poruchách dětí a dospělých, 4)znát základní doporučení stran hygieny hlasu dětí a dospělých.
Osnova
  • 1. a 2. týden Anatomie dechového, fonačního a artikulačního ústrojí 3. a 4. týden Fonace, tvorba hlasu. Dechová a hlasová kondiční cvičení. 5. a 6. týden Rezonance a hlasové začátky. Dechová a hlasová kondiční cvičení. 7. a 8. týden Hlasové rejstříky. Dechová a hlasová kondiční cvičení. 9. týden Druhy hlasu, hlasové obory. Dechová a hlasová kondiční cvičení. 10. týden Hlasové poruchy u dětí z hlediska foniatrie a hlasového pedagoga. Hlasová kondiční cvičení. 11. týden Hlasové poruchy u dospělých z hlediska foniatrie a hlasového pedagoga. Hlasová kondiční cvičení. 12. týden Hygiena hlasu. Strategie péče o hlas učitele i dětí a mladistvých. Praktická doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici učitelů. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 198 s. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5355-7. info
    neurčeno
  • LEJSKA, Mojmír. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. 156 s. ISBN 8073150387. info
  • FROSTOVÁ, Jana. Využití pěvecké techniky při reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch. 1. vyd. Pedagogická fakulta: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 144 s. Disertační práce. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení a domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou a praktickými cvičeními. Během semestru je vyžadována domácí práce. Jednou z podmínek je 80% účast na semináři.
Informace učitele
Při potížích s hlasem lze současně využít Poradnu Péče o hlasovu kondici.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: v jarním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.