HV055 Komorní hra

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Schopnost hudební komunikace s jiným hudebníkem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je realizace nácviku doprovodu k partu sólového nástroje nebo zpěvu, rozvoj schopnosti nonverbální komunikace při interpretaci komorního díla a dosažení precizní souhry v souladu s různorodostí jednotlivých hudebních elementů, jejichž technicky korektní provedení vyžaduje diferencovaný přístup.
Výstupy z učení
Precizní souhra s jiným hudebníkem v souladu s různorodostí jednotlivých hudebních elementů, jejichž technicky korektní provedení vyžaduje diferencovaný přístup.
Osnova
  • 1. – 2. Principy nonverbální komunikace při interpretaci komorního díla 3. Výběr skladeb a rozbor jednotlivých partů 4. – 11. Nácvik precizní souhry 12. Příprava na koncertní vystoupení
Literatura
  • KŘÍSTKOVÁ, Danuše. Klavírní doprovod a komorní hra: Určeno posl. JAMU, AMU, VŠMU. 1. vyd. Brno: JAMU, 1991. ISBN 80-85429-03-9.
  • HAYNES, Bruce. The end of early music: a period performer's history of music for the twenty-first century. Oxford: Oxford University, 2007. ISBN 978-0-19-518987-2.
  • PRUNER, Jaroslav. Klavír: historie, psychologie, diskografie. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-7225-025-6.
  • BARDAS, Willy. Psychologie klavírní techniky. Vyd. 1. Překlad Klára Prunerová. Brno: Lynx, 2002. ISBN 80-902932-9-8.
  • BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Translated by Vratislav Bělský. Brno: Paido, 2002. 390 s. ISBN 8073150255. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Kolokvium. Domácí práce na zvládnutí partů. Nácvik souhry pod dohledem pedagoga.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.