HV061 Populární hudba

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vývoj populární hudby od konce 19. století do současnosti. Sledována je především charakteristika významnějších hudebních stylů a žánrů, jejich souvislostí a vztahů. Cílem je orientace studentů ve světě moderní populární hudby.
Výstupy z učení
Student porozumí vývojovým souvislostem v oblasti moderní populární hudby.
Student získá základní přehled v oblasti významnějších hudebních moderně populárních stylů a žánrů.
Student dokáže charakterizovat nejvýznamnější hudební moderně populární styly a žánry.
Osnova
 • Moderní populární hudba - vymezení pojmu, dějiny populární hudby světové a české (2. pol. 19. stol. - 90. léta 20. stol). Seminář se zabývá jednotlivými směry a styly v linii: historický vývoj, charakteristika, současnost (aktuálnost).
 • Vznik a vývoj jazzu v USA, Evropě, linie blues - rhythm-and-blues (R&B) - rock'n'roll; swing, be-bop, free jazz; nástup rocku, hard rock, underground, disco-pop, soul, reggae, funky, punk-rock, rap, techno-music, post-punk, house music; syntéza nových směrů a stylů; taneční trendy.
 • Obecná problematika masové kultury;
 • ethnic-music;
 • fúze popu a jazzu, fúze artificiální a nonartificiální hudby;
 • minimalistický rock; gothic rock;
 • opereta a muzikál (vývoj, současnost);
 • problematika hudebních médií;
 • problematika postmodernismu;
 • hudební festivaly (rockové, politické), protest-song; hudební kinematografie, soundtrack a videoclip.
 • Literatura:
 • * Dorůžka, Lubomír. Populárna hudba, průmysel, obchod, umenie. Bratislava: Opus, 1978. * Dorůžka, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978, Praha: MF, 1981. * Kotek, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 - 1968). Praha: Academia, 1998. * Kotek, Josef. O české populární hudbě a jejich posluchačích. (Od historie k současnosti). Praha: Panton, 1990. * Matzner, A. - Poledňák, I. - Wasserberger, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha: 1987. * Opekar, A. - Vlček, J. Excentrici v přízemí. Praha: Panton, 1989. * Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. * Vlček, J.: Rock 2000. Praha: 1983-84. * Vlček, J.: Rockové směry a styly. Praha: 1978.
Literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. 1. vyd. Praha: Svoboda. 417 s. ISBN 30-205-0472-9. info
 • STARR, Larry a Christopher Alan WATERMAN. American popular music : from minstrelsy to MP3. 2nd pbl. Oxford: Oxford University Press, 2007. xii, 515. ISBN 9780195300536. info
 • Out of sightthe rise of African American popular music, 1889-1895. Edited by Lynn Abbott - Doug Seroff. Jackson: University Press of Mississippi, 2002. xvii, 510. ISBN 1578064996. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. 183 s. ISBN 80-85639-17-3. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
 • DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1990. 649 s., [4. ISBN 80-7058-210-3. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná, Světová scéna L-Ž. Praha: Supraphon, 1987. info
 • DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918-1978, aneb, Nevšední písničkáři všedních dní. [Praha]: Mladá fronta, 1987. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná, Světová scéna A-K [1-6213/2,1]. Praha: Supraphon, 1986. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: Supraphon, 1983. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář Teoretická příprava, hudební analýzy, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet - student během semestru vypracuje a předvede formou prezentace (30 min.) charakteristiku typických výrazových hudebních prostředků vybraného hudebního stylu nebo žánru z okruhu tradiční/moderní populární hudby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.