HV064 Hra na nástroj 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV057 Hra na nástroj 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je realizace nácviku přednesové skladby, vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně, přesvědčit studenty, že je třeba klást důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem, příprava repertoáru ke SZZ. Cílem je také výrazné zdokonalení schopnosti hrát nepřipravený doprovod lidových písní.
Výstupy z učení
Student je schopen stylizovat doprovod zadané melodie a zahrát zadanou skladbu. Pohotově vytváří doprovod k neznámé lidové písni.
Osnova
  • Nácvik přednesové skladby. Příprava repertoáru ke SZZ (30 lidových písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, alespoň jedna píseň z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozice - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles, hra nepřipraveného doprovodu lidové písně, jedna přednesová skladba). 1. – 4. Nácvik přednesové skladby 5. Doprovod k písni ve 2/4 metru 6. Doprovod k písni ve 3/4 metru 7. Doprovod k písni s alespoň elementární imitací cimbálové stylizace doprovodu 8. Transpozice vybraných lidových písní o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů 9. – 10. Doprovod k písni „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozice 11. – 12. Improvizace doprovodu nepřipravených písní
Literatura
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1. info
  • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • PHILIPP, Günter. Klavier, Klavierspiel, Improvisation: Unterricht, Übung, Interpretation, Pedal, Akustik und anderes. 1. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, c1984.
  • FISCHEROVÁ-MARTVOŇOVÁ, Eva. Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga. 1. vyd., Bratislava: H plus, 2007. 110 s. ISBN 978-80-88794-46-2.
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Cvičení. Student přehraje repertoár určený ke SZZ (30 lidových písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, alespoň jedna píseň z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozice - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles, hra nepřipraveného doprovodu lidové písně, jedna přednesová skladba). Samostatná příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.