HV068 Seminář k dějinám hudby 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Michal Košut, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV068/01: Čt 10:00–11:50 učebna 20, L. Kučerová
Předpoklady
HV062 Seminář k děj.hudby 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít informace k opakování,doplnění a rozšíření přehledu o hudební historii středověku, renesance, baroka, klasicismu s akcentem na české prostředí, seznámení se současnou interpretační praxí obírající se realizací památek uvedených období.
Výstupy z učení
Poslechová orientace od středověku v romantismu a ve 20. století.
Osnova
  • Jednotlivé fáze romantismu. Hudba 20 století.
Literatura
  • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby [Černušák, 1974]. 5. dopl. vyd. v Pantonu 3. Praha: Panton, 1974. 526 s. info
  • HERZFELD, Friedrich. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. info
Výukové metody
poslech hudby, četba, rozprava
Metody hodnocení
zápočet - poslechový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV068