HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit základní charakteristiky předmětu teorie umění a estetiky, jejich specifika a propojenost obou disciplín, axiologické vztahy, teoretickou reflexi umění. Kurz je směřován ke komplexnějšímu chápání umění.
Osnova
 • Vztah teorie umění a estetiky obecně
 • Přehled teorií umění z vývojového hlediska
 • Estetika jako základ hodnotové orientace
 • Hudební estetika jako muzikologická disciplína
 • Hudební publicistika a kritika
 • Artificiálnost v umění
 • Média a společnost
Literatura
  povinná literatura
 • CHALUMEAU, Jean-Luc. Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. info
  neurčeno
 • FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno : MU, 2001.
 • Umění, krása, šeredno : texty z estetiky 20. století. Edited by Vlastimil Zuska. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 369 s. ISBN 8024605406. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 8020407472. info
 • ZUSKA, Vlastimil. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 198 s. ISBN 8071843792. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Diskuse k problému.
Metody hodnocení
Zápočet. Ukončení předmětu je podmíněno odevzdáním seminární práce (5-8 stran) prostřednictvím odevzdávárny v ISu nejpozději k poslednímu dni výuky, vycházející z okruhu probíraných témat a doporučené studijní literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV3BP_ZTUE