HV7BP_DH1 Dějiny hudby 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit přehled vývojových období dějin hudeby doplňovat teorii posluchačskými zkušenostmi, interpretovat základní rysy slohových období, orientace v základních dílech jejich významných představitelů.
Osnova
  • Periodizace dějin hudby - obecně historická a podle stupně hudebního myšlení. Vznik hudby, hudba v prvobytně pospolné společnosti. Hudba ve starověkých kulturách-Egypt, Řecko, Řím Hudba v době raného křesťanství, Gregoriánský chorál Světské a duchovní formy středověku, trubadúři,truvéři minnesingři Raný středověký vícehlas, Ars antiqua,Ars nova,Styl Nizozemských škol Česká gotika. Husitství Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972 Szabolcsi, B. Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962 Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976 Racek,Jan.: Středověká hudba, Brno 1946
Literatura
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 167 stran. ISBN 8024905248. info
  • NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. [2. vyd., upr. a dopl.]. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 8072201433. info
  • ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Praha: Votobia, 2002. 409 s. ISBN 8072201263. info
  • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
  • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
  • BÁRTOVÁ, Jindřiška, Miloš SCHNIERER a Věra ZOUHAROVÁ. Dějiny hudby. 2. rev., dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1992. 64 s. ISBN 8070400609. info
Výukové metody
přednášky, četba odborné literatury
Metody hodnocení
zápočet - poslechový test, 15 otázek-k úspěšnému zvládnutí je nutno dosáhnout alespoň 10 bodů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.