HV7BP_DH2 Dějiny hudby 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–14:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od počátků po současnost v teoretické rovině, která je doplňována posluchačskými zkušenostmi vedoucími k orientaci v základních rysech slohových období a dílech jejich významných představitelů.
Osnova
  • Sloh melodicko harmonický Charakteristika hudebního baroka Vznik doprovázené monodie, Florentská camerata C.Monteverdi, opera, kantáta, oratorium, Instrumentální formy , concerto grosso, suita, nástrojový koncert Římská, Benátská, Neapolská škola, Ch.W.Gluck České baroko, A.V.Michna, K.V.Holan Rovenský, P.Vejvanovský, Česká a moravská hudební centra Vznik předklasických tendencí Sonátová forma, sonata, symfonie, kvartet česká hudební emigrace,Manheimská škola Vídeňský klasicismus -Haydn, Mozart, Beethoven Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972 Szabolcsi, B. Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962 Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976 Štědroň, M.: Claudio Monteverdi, Praha 1985 Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
Literatura
  • KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele : stručná antologie základů starší kompoziční praxe a teorie. Praha: Panton, 1976. 2 sv. ISBN 35-486-76. info
Výukové metody
Přednáška z hudebních dějin.
Metody hodnocení
poslechový test - minimální úspěšnost 75%, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_DH2