HV7BP_HA2 Harmonie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV7BP_HA1 Harmonie 1
Cílem předmětu je získání schopnosti orientace v hudebních strukturách pracujících s diatonickým i chromatickým materiálem. Důležitý obor pro vytváření doprovodu ke složitějším lidovým písním a ke strukturám z oblasti populární hudby. Umožňuje formální rozbor komplikovanějších děl artificiální hudby a reprezentuje vstup do problematiky rozšiřování a rozpadu tonality v hudbě 20. Století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student rozumí termínům: Mimotonální dominanty, neapolský sextakord, chromatická modulace, alterace, alterace moimotonálních akordů, harmonizace sopránu.
Osnova
  • Mimotonální dominanty, neapolský sextakord, chromatická modulace, alterace, alterace moimotonálních akordů, harmonizace sopránu.
Literatura
  • HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: SNKHLU, 1960. 382 s. ISBN
  • JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963. 213 s. info
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. info
  • MODR, Antonín. Harmonie v otázkách a odpovědích. Praha: Panton, 1960. 335 s. info
  • RIEMANN, Hugo. Anleitung zum Generalbaß-Spielen : (Harmonie-Übungen am Klavier). 6. Aufl. Berlin: Max Hesses Verlag, 1917. xvi, 161 s. info
  • SKUHERSKÝ, F. Z. Nauka o harmonii hudební na vědeckém základě : ve formě nejjednodušší se zvláštním zřetelem na mohutný rozvoj harmonie v nejnovější době. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1885. 182 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Ukončení ústní zkouškou + písemný test. Odevzdání cca 15 písemných prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.