HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_HV4/01: Út 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV7BP_HV4/02: Út 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV7BP_HV4/03: St 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, M. Kábelová
HV7BP_HV4/04: St 13:00–13:50 kancelář vyučujícího, M. Olbrzymek
HV7BP_HV4/05: Čt 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, M. Olbrzymek
HV7BP_HV4/06: St 15:00–15:50 kancelář vyučujícího, M. Olbrzymek
HV7BP_HV4/07: Po 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, V. Richter
HV7BP_HV4/08: Út 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, V. Richter
HV7BP_HV4/09: Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, V. Richter
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě vybudovaného systému dovedností a návyků v pěvecké technice dát studentům metodické základy pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Osnova
  • Dechová, artikulační a pěvecká technická cvičení, držené tóny ve střední poloze – crescendo a decrescendo, cvičení ke zvládnutí větších tónových vzdáleností (kvarty, kvinty. oktávy), rozšiřování hlasového rozsahu.
Literatura
  • MARTINŮ, B.: Nový špalíček. Praha: Supraphon, 1978. 12 s., MARTINŮ, B.: Písničky na jednu stránku. Praha: Melantrich, 1948. 8 s.
  • VACCAI, Niccolo. Metodo practico. Leipzig: C. F. Peters,
  • RICHTER, Vladimír. Hlasová výchova - kultura slovního projevu. www.svp.muni.cz, 2006, 9 s. info
  • TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat : hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 148 s. ISBN 807178916X. info
Výukové metody
Praktická cvičení, konzultace, studium doporučené hudební literatury
Metody hodnocení
praktická a teoretická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_HV4