HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat praktický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od počátků po současnost prostřednictvím posluchačských zkušeností vedoucích k orientaci v základních rysech slohových období a dílech jejich významných představitelů. Seminář navazuje prakticky na předmět Dějiny hudby 4, doplňuje teoretické informace poslechem ukázek.
Osnova
  • Základní vývojové linie hudby 20.st Neoklasicismus a neofolklorismus 2.vídeňská škola Postwebernovské techniky Hudba timbrů a elektroakustická hudba Postmoderna Odrazy světového vývoje u nás Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Herzfeld, Friedrich.:Musica nova Praha 1966 Kolektiv.:Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985
Literatura
  • HERZFELD, Friedrich. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. info
Výukové metody
Poslech hudby s komentářem.
Metody hodnocení
listening test credit
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_PSD4