HV7BP_UHAN Úvod do hudební analýzy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Michal Košut, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_UHAN/01: Út 8:00–9:50 učebna 20, M. Košut
HV7BP_UHAN/02: Čt 8:00–9:50 učebna 20, M. Košut
Předpoklady
HV7BP_HA2 Harmonie 2
Ukončení předmětů Hudební formy a Harmonie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické ověření teoretických znalostí z hudebních forem a z harmonie. Předmět koncipovaný jako seminář počítá s přípravou vlastních analýz studentů zadaných pedagogem a následnou rozpravou. Hudební text počítá s jednoduchými formami - především lidové písně a menší klavírní formy období klasicismu. 1. Každý student si připraví 8 -10 analýz lidových písní
Osnova
  • Písňová forma a její varianty.
Literatura
  • vybraný notový materiál, partitury
  • KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 88 s. ISBN 8021034513. info
Výukové metody
Presentace domácí přípravy.
Metody hodnocení
Zápočet. 8 analýz.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět je vstupním předpokladem (prerekvizitou) pro navazující předmět HV7BP_HAN1 - Hudební analýza 1.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_UHAN