HV7MP_HNN1 Hra na nástroj 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Nácvik přednesové skladby.
Osnova
  • Stylizace doprovodu lidových nebo umělých písní způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Hra 10 písní libovolných žánrů s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, hra 3 písní z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.) Nácvik přednesové skladby.
Literatura
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studovanou literaturu, 10 libovolných písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů a 3 populární písně (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles atd.) bez transpozic. Požadována samostatná příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.