HV7MP_HNN2 Hra na nástroj 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7MP_HNN2/01: St 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7MP_HNN2/02: St 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV7MP_HNN2/03: St 9:00–9:50 kancelář vyučujícího, L. Kučerová
HV7MP_HNN2/04: Po 16:00–16:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7MP_HNN2/05: Po 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7MP_HNN2/06: Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7MP_HNN2/07: Po 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, D. Ryšánková
HV7MP_HNN2/08: St 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
Předpoklady
HV7MP_HNN1 Hra na nástroj 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Nácvik přednesové skladby.
Osnova
  • Stylizace doprovodu lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Hra 10 písní libovolných žánrů s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, hra 3 písní z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.) Nácvik přednesové skladby. Součástí výuky je přehrávka před komisí vyučujících, na níž student zahraje jednu ze skladeb: F. Chopin: Preludium op. 28, č. 4 nebo 6, L. van Beethoven: Bagatella op. 119, č. 3 nebo 4 a jednu lidovou píseň s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů.
Literatura
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 115 s. ISBN 9788021046597. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studovanou literaturu, 10 libovolných písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů a 3 písně z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.). Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_HNN2